Samen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Samen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

31-05-2022

In de toekomst zal binnen de pensioenregeling met de volgende contractnamen gecommuniceerd worden: de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR).

In de nieuwe wet gaan een drietal zaken ingrijpend veranderen:
 
  1. Er is alleen nog pensioenopbouw mogelijk via een beschikbare premieregeling. De hoogte van de pensioenuitkering staat vooraf niet vast, deze is afhankelijk van het beleggingsrendement;
  2. De premie voor de pensioenopbouw moet voor iedereen gelijk zijn. Voor iedereen geldt hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Dit noemen we een leeftijdsonafhankelijke premie of vlakke premie. Het overgangsrecht is hierop van toepassing;
  3. Het nabestaandenpensioen verandert ingrijpend. Dat wordt een vast percentage van het pensioengevend jaarloon. Hoe lang een werknemer in dienst is, doet er niet meer toe. 
De ingangsdatum voor de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) staat gepland op 1 januari 2023. Vanaf die datum hebben pensioenuitvoerders vier jaar de tijd om de huidige pensioenregelingen aan te passen aan het nieuwe juridische en fiscale kader. Op 31 december 2026 moeten pensioenuitvoerders en sociale partners klaar zijn. Deze periode wordt de transitieperiode genoemd.


In deze periode zitten een aantal wettelijke mijlpalen. Hieronder is te zien wie de mijlpaal moet behalen en op welk moment de mijlpaal behaald moet zijn. Polaris Pensioenen, de werkgever, de deelnemers van de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder zijn uiteindelijk samen verantwoordelijk voor het behalen van deze mijlpalen.  
We helpen je tijdens de transitieperiode!

Door de werkgever moet er een transitieplan opgesteld worden met de ins en outs over de nieuwe pensioenregeling en de pensioenuitvoerder stelt een implementatieplan op. Hierin staan onder andere vermeld welke voorbereidingen er getroffen moeten worden en hoeveel tijd  hiervoor nodig is. 

We helpen de werkgever en de deelnemers graag om alles duidelijk te maken. Heb je al vragen, neem dan gerust contact met ons op!