Beloningsbeleid

Beloningsbeleid financiële ondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. De AFM controleert of financiële ondernemingen zich aan wetten en regels houden. Zo houdt de AFM ook toezicht op naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Financiële ondernemingen dienen een beheerst beloningsbeleid te voeren. Een beheerst beloningsbeleid garandeert dat medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige behandeling van klanten in de weg staan.

Beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal.

Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. 

Een eventuele verhoging van het vaste salaris is ook niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.