Satisfier

Er gaat veel geld om in pensioenen. Eigenlijk vreemd dat een werknemer dit vervolgens ervaart als low-profile en het bijna schouderophalend voor lief aanneemt. Zonde! Daarom is het onze missie pensioen leuker te maken, maar ook zo te brengen dat werknemers het als een ‘satisfier’ zien. Het is per slot van rekening een extra arbeidsvoorwaarde. En misschien wel de belangrijkste naast het loon.