Wat doen we en voor wie?

‘Voor alle momenten dat werknemers hun loon niet meer met werken kunnen verdienen… Na pensionering, bij overlijden, bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid.’ Dat zeggen we meestal als er gevraagd wordt waar Polaris Pensioenen voor staat.

Wij adviseren jou als werkgever over deze momenten. Wat moet je regelen? Wat kun je regelen? Welke risico’s kun je zelf lopen? Zo geven we gezamenlijk invulling aan de ‘verzekerbare’ arbeidsvoorwaarden. Deze verzekerbare arbeidsvoorwaarden zitten in de zogenaamde tweede pijler, de afspraak tussen werkgever en werknemer, al dan niet op basis van een CAO.

Adviseren aan de ene kant, minstens zo belangrijk is het beheren van deze regelingen en het communiceren hierover met de werknemers.

‘Be good and tell it’. 

wij maken jouw pensioen. helder. anders. ondernemend

Wil je inzicht hebben in je al opgebouwde pensioen en het verwachte pensioenbedrag na pensionering? Log dan met je DigiD in op: