Inkomensverzekeringen

Jouw werknemers zorgen voor extra risico's voor je bedrijf. Met inkomensverzekeringen dek je bepaalde risico's af. Sommige verzekeringen richten zich op de risico's die jij als werkgever loopt, andere verzekeringen zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor jouw werknemers.

Hieronder lichten we de belangrijkste inkomensverzekeringen kort toe:

ANW-hiaatverzekering

Bij het overlijden van een werknemer kunnen de nabestaanden er financieel behoorlijk op achteruit gaan. Een ANW-hiaatverzekering vangt dit inkomensverlies op en is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Als werkgever kun je deze verzekering verplicht of vrijwillig aanbieden. De premie kan voor rekening van de werkgever zijn of voor rekening van de werknemer en alles daar tussenin.  

 

WGA-hiaatverzekering

Een WGA-hiaatverzekering is een regeling die van toepassing is op werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt en daardoor een groot deel van hun inkomen moeten missen. Deze uitkering ontvangt een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte. 
 

WIA-excedentverzekering

Een WIA-excedentverzekering vult het inkomen aan van werknemers die door ziekte of handicap minder kunnen werken dan voorheen. Het biedt extra financiële ondersteuning boven op de reguliere WIA-uitkering, waardoor het inkomensverlies wordt geminimaliseerd. Deze verzekering kan worden aangeboden als aanvulling op het wettelijke sociale zekerheidsstelsel.

Ziekteverzuimverzekering

Je bedrijf loopt geen financieel risico meer door ziek personeel met een ziekteverzuimverzekering. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer en je wordt door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Een ziekteverzuimverzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. 

Wil je meer informatie over bovenstaande inkomensverzekeringen? Neem dan gerust contact met ons op!